Menu

ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกคน

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโปรแกรมลงทะเบียนศิษย์เก่าขึ้นมาเพื่อให้สามารถติดต่อ และติดตามศิษย์เก่าเพื่อประสานงานในโอกาศต่อ ๆ ไป ดังนั้นช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ามาลงทะเบียนกันให้ครบนะครับ
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เลือกเมนู ลงทะเบียนศิษย์เก่า
2. กรอกข้อมูล ลงทะเบียน ใส่ username และ password เพื่อสามารถมา update ข้อมูลในภายหน้าได้ รูปภาพหากไม่มีสามารถมาใส่ภายหลังได้
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ เข้าเมนู เข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

*** โปรดใช้ Web Browser Internet Explorer เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง
ขนาด ~15.47K เวลา ~0.0266 วินาที
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ , Program by อ.สุระ วรรณแสง ,Theme by un-no Corporation All right reserved